Anna Sałek
Anna Sałek - psycholog poznawczo behawioralny Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Obecnie szkolę się w Terapii Schematu. Ukończyłam Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracuję w prywatnym gabinecie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie, prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Doświadczenie kliniczne miałam możliwość poszerzać podczas staży na Oddziałach Dziennych oraz Całodobowych Psychiatrycznych w Warszawie. Pracuję pod stałą superwizją.
Zapraszam do współpracy osoby z problemami z nastrojem, lękami, relacjami z ludźmi, ze zrozumieniem swoich zachowań oraz przeżywającymi obecnie trudną sytuację życiową.
Ilona Kiszczak-Świerczewska
Ilona Kiszczak-Świerczewska - psycholog poznawczo behawioralny
  • Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog i logopeda
  • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
  • Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Psychologia ze specjalizacją kliniczną oraz Filologia Polska ze specjalizacją logopedyczną i nauczycielską
  • Dodatkowe szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu oraz systemowej terapii rodzin
  • Staże na dziennym i całodobowym oddziale psychiatrycznym dla dorosłych
  • Praca w Przychodni Rehabilitacyjnej, Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i prywatnych gabinetach w Warszawie
  • Diagnoza i leczenie zaburzeń osobowości, nastroju, zaburzeń lękowych, pomoc w kryzysie i żałobie, DDA
  • Psychologiczna terapia indywidualna osób dorosłych i dzieci, terapia grupowa, terapia pary, warsztaty z zakresu samorozwoju
  • Terapia logopedyczna dla dzieci: wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, jąkanie
  • Praca pod superwizją