Ceny brutto
Czas trwania Koszt
Konsultacje/porada 50 min 110 PLN
Diagnoza 90 min 150 PLN
Psychoterapia indywidualna 50 min 120 PLN
Psychoterapia par 60 min 130 PLN
Psychoterapia rodzin 60 min 150 PLN
Psychoterapia rodzin 90 min 180 PLN
Treningi umiejętności 6x60 min 240 PLN
Terapia logopedyczna 30 min 50 PLN