Czym jest psychoterapia rodzin?
Forma pracy, w której bierze udział część lub cała najbliższa rodzina dziecka, bądź nastolatka przejawiającego określone trudności. Terapię zwykle poprzedzają konsultacje, przeważnie z jednym lub obojgiem rodziców. Podstawowym założeniem tego rodzaju pomocy jest fakt, że rodzina to nie tylko prosta suma jej członków, ale pewna żywa struktura - system powiązanych ze sobą elementów, które oddziałują wzajemnie na siebie. Aby pomóc jednemu z jej członków, trzeba więc uwzględnić pozostałe osoby, z którymi żyje on na co dzień.
Komu polecamy?
Rodzinom doświadczającym problemów wychowawczych.