Na czym polega terapia logopedyczna?
Jest to terapia, której celem jest korygowanie wad wymowy takich jak seplenienie czy jąkanie ale też szeroko pojęte rozwijanie mowy. Obejmuje ona usprawnianie narządów artykulacyjnych i uczenie się przez pacjenta nowych - prawidłowych - wzorców wymowy.
Dla kogo?
Dla niemowląt mających trudności ze ssaniem, żuciem i połykaniem oraz nie gaworzących.
Dla małych dzieci, które nie mówią mimo wieku, w którym powinny już komunikować się werbalnie - od ok. 2 r.ż.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z rozmaitymi trudnościami z mówieniem.
Dla dzieci z ubytkiem słuchu lub nawracającycmi chorobami uszu.
Dla dorosłych, którzy chcieliby skorygować wadę wymowy lub doskonalić swoje umiejętności w zakresie publicznego wypowiadania się.
Dla osób po udarach i urazach mózgu.